Tilmelding
Ring i dag på telefon
22 32 32 55

Udvalg

Ungdoms- og Seniorudvalg
 

Ungdom - kontakt:
Lene Moselund
Heidi Homann
Senior - kontakt:

Camilla Christensen
Nicole Moltsen
Martin Andersen


Øvrige udvalg:

Dana Cup:
  Martin, Anton, Lene 

 

Tour de Taars:  Lene, Heidi og Majbritt

 

Kontaktperson til samarbejdsklubber: John Nørgaard Larsen

 

Erhvervsmesse: John Nørgaard Larsen, Henning Nielsen, Henrik Bæk Bjarne Stenskrog og Else Strauss Harpsø

 

Hjemmestævneudvalg: John Nørgaaard Larsen

 

Afslutningsfest og Efterårsfest

 

 

Taars-Ugilt IF | Johannes Hansens Vej 19 | 9830 Tårs | Tlf.: 22 32 32 55