Tilmelding
Ring i dag på telefon
22 32 32 55
VEDTÆGTER
for
TAARS-UGILT  IDRÆTSFORENING
 
------------------------------------------------------------------------------
 
§ 1.  Foreningens navn.
Foreningens navn er Taars-Ugilt Idrætsforening.
Foreningen er dannet den 22. november 1962 ved en sammenlægning af Taars Idrætsfor-ening (stiftet marts 1930) og Ugilt Idrætsforening (stiftet 4. februar 1941).
Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.
§ 2.  Foreningens formål.
Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til idræt og andre fritidsaktivi-teter samt at udvikle færdigheder i idræt og styrke sammenholdet blandt foreningens med-lemmer.

Her kan du læse alle vedtægter for Taars-Ugilt IF
Vedtægter for Taars-Ugilt IF (0.1 Mb)
Taars-Ugilt IF | Johannes Hansens Vej 19 | 9830 Tårs | Tlf.: 22 32 32 55