Tilmelding
Ring i dag på telefon
22 32 32 55

Håndbold

Klubben før holdet før spilleren/træneren   
Vision:  
At skabe en synlig klub med et livslangt tilbud til alle.  
At skabe et godt klubmiljø både for ungdoms- og seniorspillere, hvor der skal være plads til både en elite og bredde.  
At prioriterer ungdoms- og seniorafdelingen lige højt  
 
Mål:  
At få hold i alle ungdomsrækker  
At alle spillere tager del i opgaverne  
At få forældrene til at hjælpe ved arrangementerne.  
 
Forventninger til klubben fra trænerne:  
Klubben viser interesse / opbakning for trænerne  
Klubben sørger for at bolde / rekvisitter / tøj er i orden  
Klubben forpligtiger sig til et højt informationsniveau omkring afdelingen + kursusvirksomhed  
Klubben laver en målsætning vedr. det enkelte hold 
 
Forventninger til trænerne fra klubben:  
Vi forventer at trænerne optræder som en fair sportsmand, da I er klubbens ansigt udadtil.  
Vi forventer at trænerne udviser engagement og loyalitet over for klubben.
Vi forventer at trænerne møder til træning og kampe. Ved evt. afbud skal du sørge for, at der er en anden voksen tilstede  
Vi forventer, at træneren kommer i god tid og er forberedt.  
Vi forventer at træneren er sportslig klædt både til træning og kampe. Til kampene forventer vi, at træneren bruger det af klubben udleverede tøj.  
Vi forventer at trænerne deltager i klubbens kurser og møder.  
 
Sponsor  
Al opsøgende arbejde i forhold til sponsorater udføres af sponsorudvalget af hensyn til bl.a. virksomhederne og forretningerne. Det vil sige at den enkelte træner ikke selv må gå ud og skaffe sponsorer til sit hold.  
Gode ideer modtages dog gerne.  
 
Kørsel  
Der forventes at forældrene kører til alle udekampe. Er der længere end 140 km kan der laves aftale med bestyrelsen om kørselstilskud til forældre eller bus.  
Harpiks/tape/isposer  
Harpiks sørger spillerne selv for - klubben er behjælpelig med tape og isposer.
Følg os på Facebook
Taars-Ugilt IF | Johannes Hansens Vej 19 | 9830 Tårs | Tlf.: 22 32 32 55